(1)
Michalski, R. Kant a Rewolucja Francuska – Przyczynek Do Teorii Politycznego Entuzjazmu. SZHF 2016, 7, 159-185.