(1)
Rzewuski, P. Rządy filozofów Idea Senatu W De Optimo Senatore Wawrzyńca Goślickiego. SZHF 2016, 7, 129-146.