(1)
Nowak, J. Na Progu wolności – Fenomen Dybuka. SZHF 2016, 7, 271-293.