(1)
Kulasek, M. Genetyka człowieczeństwa. Krytyka Argumentu Z ciągłości Genetycznej. SZHF 2016, 7, 243-251.