(1)
Marciniak, M. Religia Jako Resentyment W Filozofii Fryderyka Nietzschego. SZHF 2010, 1, 147-159.