[1]
Kondrat, A. 2016. Mariola Wereszka, Psychoterapia to jest moja partia polityczna, Wydawnictwo Różnica, Kraków 2013, ss. 461. Studia z Historii Filozofii. 7, 1 (kwi. 2016), 263–267. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2016.017.