[1]
Bierdiajew, M. 2010. Kryzys sztuki [fragmenty]. Przełożyła Miłka Malzahn. Studies in the History of Philosophy. 1, 1 (Dec. 2010), 39–64. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2010.003.