[1]
Markiewka, T. 2013. Steven Lukes, Liberałowie i kanibale. O konsekwencjach różnorodności, przeł. A. Dominiak, Ł. Dominiak, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, ss. 256. Studies in the History of Philosophy. 4, 2 (Jun. 2013), 199–202. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2013.027.