[1]
Żukowski, B. 2013. Realitas formalis/realitas obiectiva. The Paradox of Descartes’ representationism. Studies in the History of Philosophy. 4, 2 (Jun. 2013), 125–136. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2013.022.