[1]
Specht, R. 2015. Saul Friedländer, Refleksy nazizmu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, ss. 125. Studia z Historii Filozofii. 6, 3 (grudz. 2015), 209–213. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2015.041.