[1]
Dziczek, S.P. 2015. Marcin Pełka, Szkice z filozofii polskiej. Oświecenie. Romantyzm, Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 155. Studia z Historii Filozofii. 6, 3 (grudz. 2015), 203–208. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2015.040.