[1]
Baszczak, B. 2015. Bycie jako zdarzenie. Filozofia Hegla w interpretacji Jeana-Luca Nancy’ego. Studia z Historii Filozofii. 6, 3 (grudz. 2015), 93–107. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2015.033.