[1]
Kondylis, P. 2015. Gospodarka globalna, demokracja globalna i globalna walka o podział zasobów. 4. Konflikt kultur czy konflikty bez kultury. Studia z Historii Filozofii. 6, 3 (grudz. 2015), 39–44. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2015.030.