[1]
Leibniz, G.W. 2015. List do Thomasiusa z lutego 1666 (przełożył Tomasz Gliński). Studia z Historii Filozofii. 6, 3 (grudz. 2015), 17–19. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2015.026.