[1]
Kant, I. 2015. Korespondencja (wybór): List do Ludwiga Borowskiego (między 2 a 22 marca 1790) (przełożył Mirosław Żelazny). Studia z Historii Filozofii. 6, 3 (grudz. 2015), 13–15. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2015.025.