[1]
Musioł, A. 2015. Mścisława Wartenberga wykładnia metafizyki w perspektywie filozofii Immanuela Kanta. Studia z Historii Filozofii. 5, 4 (sty. 2015), 205–225. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2014.049.