[1]
Szymańska-Lewoszewska, M. 2015. Teodycea w Traktacie o zasadach poznania ludzkiego (1710) Berkeleya. Studia z Historii Filozofii. 5, 4 (sty. 2015), 149–160. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2014.046.