[1]
Rogalski, M. 2014. Marian Zdziechowski a Katolická moderna. Na tropie związków polskiego i czeskiego modernizmu katolickiego. Studia z Historii Filozofii. 5, 1 (kwi. 2014), 95–109. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2014.007.