[1]
Komsta, M.A. 2021. Neoplatońskie poszukiwania zgodności między Platonem a Arystotelesem Jan Filopon i problemy z Arystotelesowską definicją duszy ("In De anima", 203,4–230,25). Studies in the History of Philosophy. 12, 2 (Jul. 2021), 95–110. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2021.010.