[1]
Paley, W. 2019. Teologia naturalna – fragmenty. Studia z Historii Filozofii. 10, 2 (lip. 2019), 49–59. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2019.015.