[1]
Godardt, A. 2013. Maciej Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 424 (rec. Alina Godardt). Studia z Historii Filozofii. 4, 3 (paź. 2013), 181–183. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2013.041.