[1]
Kąkol, T. 2013. W kwestii nieśmiertelności duszy w „Etyce w porządku geometrycznym dowiedzionej” B. Spinozy. Studia z Historii Filozofii. 4, 3 (paź. 2013), 145–157. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2013.039.