[1]
Wawrzonkowski, K. 2013. Ostatni człowiek a idea pokolenia, czyli jak Fukuyama odkrywał naturę ludzką. Studia z Historii Filozofii. 4, 3 (paź. 2013), 91–118. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2013.036.