[1]
Żelazna, J. 2019. Gottfrieda Wilhelma Leibniza Uwagi krytyczne o Spinozie. Kwestia „duszy”. Studia z Historii Filozofii. 10, 1 (mar. 2019), 213–232. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2019.012.