[1]
Nowacka, M. 2019. Johna Locke’a rozumienie autonomii osoby ludzkiej jako źródło współczesnej koncepcji autonomii pacjenta. Studia z Historii Filozofii. 10, 1 (mar. 2019), 123–139. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2019.008.