[1]
Berkeley, G. 2018. Eseje z „The Guardian”: Nieśmiertelność (przekł. i oprac. Marta Łagosz i Marta Śliwa). Studia z Historii Filozofii. 9, 4 (grudz. 2018), 65–68. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2018.049.