[1]
Berkeley, G. 2018. Kazanie: O życiu wiecznym (przekł. i oprac. Dariusz Kucharski i Adam Grzeliński). Studia z Historii Filozofii. 9, 4 (grudz. 2018), 9–19. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2018.042.