[1]
Stegliński, T. 2018. Gerauda de Cordemoy argumenty w sprawie zgodności filozofii Descartes’a z Pismem Świętym. Studia z Historii Filozofii. 9, 3 (paź. 2018), 117–136. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2018.033.