[1]
Pringe, H. 2017. Maimona teoria pochodnych a możliwość zastosowania czystych pojęć do przedmiotów empirycznych (przekład i opracowanie: Adam Grzeliński). Studia z Historii Filozofii. 8, 4 (grudz. 2017), 67–77. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2017.042.