[1]
Fuchs, T. 2017. Śmiertelność jako źródło cierpień. Formy neurotycznego negowania śmierci [Mortality as a Source of Suffering. Forms of Neurotic Negation of Death]. Studies in the History of Philosophy. 8, 4 (Dec. 2017), 19–33. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2017.039.