[1]
Kuliniak, R. i Leszczyna, D. 2012. Polskie badania nad filozofią brytyjskiego empiryzmu (lata 1760–1918) cz. I. Studia z Historii Filozofii. 3, 3 (grudz. 2012), 115–122. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2012.008.