[1]
Głowacki, P. 2016. Piotr Kozak, Co to jest myślenie? Pojęcia, sądy, percepcja w perspektywie kantowskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, ss. 286. Studia z Historii Filozofii. 7, 3 (grudz. 2016), 203–208. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2016.052.