[1]
Kosiewicz-Wawrzonkowska, D. 2016. Kazimierz Maliszewski, Stolica świata. Studia z dziejów życia kulturalnego i umysłowego Londynu w XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, ss. 183. Studia z Historii Filozofii. 7, 3 (grudz. 2016), 186–196. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2016.050.