[1]
Michalski, R. 2016. Kant a Rewolucja Francuska – przyczynek do teorii politycznego entuzjazmu. Studia z Historii Filozofii. 7, 3 (grudz. 2016), 159–185. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2016.049.