[1]
Rzewuski, P. 2016. Rządy filozofów Idea senatu w De optimo senatore Wawrzyńca Goślickiego. Studia z Historii Filozofii. 7, 3 (lis. 2016), 129–146. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2016.047.