[1]
Nowak, J. 2016. Na progu wolności – fenomen dybuka. Studia z Historii Filozofii. 7, 2 (paź. 2016), 271–293. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2016.034.