[1]
Kant, I. i Majmon, S. 2016. Korespondencja (przełożyli i opracowali Marta Szymańska-Lewoszewska i Mirosław Żelazny). Studia z Historii Filozofii. 7, 2 (paź. 2016), 9–28. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2016.020.