[1]
Kolasa, D. 2010. Adam Grzeliński Człowiek i duch nieskończony. Immaterializm George’a Berkeleya, Toruń 2010. Studia z Historii Filozofii. 1, 1 (grudz. 2010), 231–237. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2010.016.