[1]
Marciniak, M. 2010. Religia jako resentyment w filozofii Fryderyka Nietzschego. Studia z Historii Filozofii. 1, 1 (grudz. 2010), 147–159. DOI:https://doi.org/10.12775/szhf.2010.010.