„Ruch Filozoficzny” w bazie Scopus

„Ruch Filozoficzny”, założony w roku 1911 przez Kazimierza Twardowskiego, został właśnie przyjęty do bazy Scopus. Łamy czasopisma służą do prezentacji i wymiany myśli polskiego środowiska filozoficznego. Publikowane są obok klasycznych artykułów naukowych i recenzji, także mniejsze formy, takie jak autoreferaty z odczytów i wykładów, komunikaty i sprawozdania czy wiadomości bieżące. Redakcji czasopisma gratulujemy!