Indeksowanie Logic and Logical Philosophy w bazie Scopus

Od 2011 roku Logic and Logical Philosophy jest indeksowany w bazie Scopus. W oparciu o wyniki tej bazy kwartalnik uzyskał następujące wskaźniki za rok 2018:

• Scopos CiteScore uplasował LLP wśród 25 procent najlepszych czasopism z filozofii (link);

• Scimago Journal Rank (SJR) ponownie nadał LLP status Q1 wśród czasopism z filozofii (link);

• CWTS Journal Indicator SNIP (Source Normalized Impact for Publication) dla LLP wynosi 1.138 (link). Wskaźnik ten uplasował LLP odpowiednio wśród 17, 18 i 19 procent najlepszych czasopism z filozofii publikujących w latach 2015–2017 odpowiednio minimum 10, 25 i 50 artykułów.