Kolejne czasopisma z platformy apcz.umk.pl przyjęte do bazy Scopus

„Biuletyn Polskiej Misji Historycznej” to czasopismo naukowe poświęcone dziejom Polski i Niemiec, w którym są przedstawiane różne zagadnienia historyczne z perspektywy obu krajów, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między nimi. Czasopismo dokumentuje również działalność Polskiej Misji Historycznej funkcjonującej od 2009 roku przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu. Gratulujemy całemu zespołowi redakcyjnemu, któremu przewodzi Redaktor Naczelna dr Renata Skowrońska

„Theoria et Historia Scientiarum” to czasopismo międzynarodowe współredagowane przez Centrum Badań nad Ewolucją Języków na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na swoich łamach podejmuje rozmaite tematy, np. szeroko rozumianą naukę kognitywną czy też ewolucję języka. W skład redakcji czasopisma wchodzą jedni z czołowych światowych naukowców w dziedzinie kognitywistyki i ewolucji języka. Gratulujemy sukcesu.

„Comparative Law Review” jest recenzowanym czasopismem naukowym z dziedziny nauk prawnych, wydawanym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu od 1989 r.