Ewaluacja czasopism w Index Copernicus International za rok 2018

Index Copernicus International rozpoczął już proces oceny czasopism za rok 2018. Ewaluacja czasopism w tej międzynarodowej bazie indeksacyjnej może odbywać się bezpłatnie i wtedy wyniki będą podane dopiero jesienią lub w ramach tzw. ewaluacji na życzenie (odpłatnie) wykonanej w ciągu 14 dni.

Zgłaszanie czasopism do oceny będzie trwało do 26 kwietnia 2019 roku.

Należy również udostępnić zespołowi Index Copernicus wydania czasopism z 2018 roku:

  • Jeżeli czasopismo ukazuje się w wersji elektronicznej należy wprowadzić do Paszportu Czasopisma (w zakładce „Wydania i zawartość”) pełne treści artykułów opublikowanych w 2018 roku.
  • Jeżeli czasopismo ukazuje się jedynie w wersji drukowanej należy dostarczyć do biura Index Copernicus po jednym egzemplarzu każdego zeszytu wydanego w 2018 roku.
    Adres do wysyłki czasopism: ul. Ogrodowa 10/9, 20-075 Lublin

Prosimy o zapoznanie się z „Procedurą indeksacji”

(http://www.indexcopernicus.com/index.php/pl/parametryzacja-1/ici-journals-master-list/procedura-indeksacji-363)

oraz „Metodyką oceny”

(http://www.indexcopernicus.com/index.php/pl/parametryzacja-1/ici-journals-master-list/metodologia-oceny).