"Biblica et Patristica Thoruniensia" przyjęta do bazy Scopus

Czasopismo "Biblica et Patristica Thoruniensia" poświęcone zagadnieniom z zakresu biblistyki oraz patrologii zostało wpisane do prestiżowej bazy Scopus, w której będzie indeksowane. Oznacza to uznanie dla jakości publikacji, regularności ukazywania się poszczególnych numerów oraz trybu recenzyjnego, jaki przyjęła "Biblica et Patristica Thoruniensia".

Gratulujemy zespołowi redakcyjnemu, któremu przewodzi ks. prof. Dariusz Kotecki, red. naczelny.