Sukces czasopisma Logic and Logical Philosophy (LLP)

Czasopismo Logic and Logical Philosophy (LLP), redagowane przez naukowców z Wydziału Humanistycznego UMK: prof. dr. hab. Andrzeja Pietruszczaka i dr hab. Marka Nasieniewskiego, prof. UMK, znalazło się wśród 25% najbardziej wpływowych czasopism filozoficznych indeksowanych w Scopusie.

LLP awansowało w Scimago Journal Rank (SRJ), czyli rankingu wskaźnika wpływu czasopisma wyznaczanym na podstawie bazy Scopus - w 2017 roku LLP weszło do najwyższego kwartyla (Q1) tego rankingu.

Międzynarodowy kwartalnik Logic and Logical Philosophy znajduje się na tzw. liście filadelfijskiej. Jest od początku 2016 r. indeksowany w Emerging Sources Citation Index (Master Journal List) w bazie Clarivate Analytics (do 2016 r. Thomson Reuters). Warto podkreślić, że LLP jest pierwszym czasopismem wydawanym wyłącznie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, które weszło na tzw. listę filadelfijską z Akademickiej Platformy Czasopism (Open Journal Systems).
Logic and Logical Philosophy jest obecny (m.in.) na następujących listach i bazach czasopism: EBSCO, SCOPUS,  ÜERIH PLUS, ÜCEJSH i Index Copernicus oraz na liście C w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Pełen skład redakcji jest dostępny na stronie www.umk.pl/badania/czasopisma.