• Nauki humanistyczne
  • Archeologia
  • Bibliologia
  • Językoznawstwo
  • Literaturoznawstwo
  • Filozofia
  • Historia
  • Pedagogika
  • Politologia
  • Sztuki Piękne/Konserwacja Zabytków/Historia sztuki
  • Teologia
 • Nauki matematyczno - przyrodnicze
  • Biologia
  • Chemia
  • Geografia i nauki o ziemi
  • Matematyka i informatyka
  • Medycyna
 • Nauki społeczno - ekonomiczne
  • Ekonomia
  • Pedagogika
  • Prawo
  • Socjologia
 • Varia
wyczyść filtry

Logic and Logical Philosophy Online First Articles

Data dodania: 25-02-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kwartalnik Historyczny Vol 126 Nr 4 2019

Data dodania: 25-02-2020
Wydawca: Instytut Historii PAN

Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies Nr 2 2018

Data dodania: 19-02-2020
Wydawca: Instytut Historii PAN

Journal of Positive Management Vol 9 Nr 4 2018

Data dodania: 19-02-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Acta Poloniae Historica Vol 120 2019

Data dodania: 18-02-2020
Wydawca: Instytut Historii PAN

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie Vol 46 Nr 2 2019

Data dodania: 17-02-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dzieje Najnowsze Vol 51 Nr 4 2019

Data dodania: 17-02-2020
Wydawca: Instytut Historii PAN

Scientia et Fides Vol 8 Nr 1 2020

Data dodania: 12-02-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Logic and Logical Philosophy March

Data dodania: 12-02-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Vol 54 Nr 2 2019

Data dodania: 11-02-2020
Wydawca: Instytut Historii PAN

Quality in Sport Vol 6 Nr 1 2020

Data dodania: 10-02-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Studia Paedagogica Ignatiana Z dziejów wychowania: jezuici i szkolnictwo

Data dodania: 04-02-2020
Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie

Sztuka Edycji Intymistyka a edytorstwo. Wiek XX i współczesność

Data dodania: 04-02-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Comparative Law Review Vol 25 2019

Data dodania: 30-01-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dialogi Polityczne Nr 27 2019

Data dodania: 28-01-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dialogi Polityczne Nr 26 2019

Data dodania: 27-01-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Archiwa - Kancelarie - Zbiory Nr 10(12) 2019

Data dodania: 25-01-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Bulletin of Geography. Physical Geography Series Nr 17 2019

Data dodania: 24-01-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Journal of Corporate Responsibility and Leadership Innovations in Corporate Social Responsibility and Public Management

Data dodania: 23-01-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu Vol 7 Nr 4 2019

Data dodania: 23-01-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Bulletin of Geography. Socio-economic Series December

Data dodania: 22-01-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Quality in Sport Vol 5 Nr 4 2019

Data dodania: 20-01-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Literatura Ludowa Literatura Ludowa

Data dodania: 19-01-2020
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Ruch Filozoficzny Vol 75 Nr 4 2019

Data dodania: 17-01-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Translational Research in Veterinary Science Vol 2 Nr 2 2019

Data dodania: 15-01-2020

Historia i Polityka Nr 29 (36) 2019

Data dodania: 14-01-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Studia Iuridica Toruniensia Tom XXIV

Data dodania: 13-01-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Journal of Education, Health and Sport Vol 10 Nr 1 2020

Data dodania: 12-01-2020

Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych Vol 80 2019

Data dodania: 09-01-2020
Wydawca: Instytut Historii PAN

Studies in the History of Philosophy Vol 10 Nr 4 2019

Data dodania: 06-01-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
zobacz więcej

Co nowego na platformie czasopism

Dodano: 02-09-2019

„Ruch Filozoficzny” w bazie Scopus

„Ruch Filozoficzny”, założony w roku 1911 przez Kazimierza Twardowskiego, został właśnie przyjęty do bazy Scopus.
Dodano: 21-07-2019

Indeksowanie Logic and Logical Philosophy w bazie Scopus

Od 2011 roku Logic and Logical Philosophy jest indeksowany w bazie Scopus. W oparciu o wyniki tej bazy kwartalnik uzyskał następujące wskaźniki za rok 2018:
Dodano: 26-03-2019

Kolejne czasopisma z platformy apcz.umk.pl przyjęte do bazy Scopus

Informujemy, że kolejne trzy czasopisma Uniwersytetu Mikołaja Kopernika „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej”, „Theoria et Historia Scientiarum” i „Comparative Law Review”zostały ...