• Nauki humanistyczne
  • Archeologia
  • Bibliologia
  • Językoznawstwo
  • Literaturoznawstwo
  • Filozofia
  • Historia
  • Pedagogika
  • Politologia
  • Sztuki Piękne/Konserwacja Zabytków/Historia sztuki
  • Teologia
 • Nauki matematyczno - przyrodnicze
  • Biologia
  • Chemia
  • Geografia i nauki o ziemi
  • Matematyka i informatyka
  • Medycyna
 • Nauki społeczno - ekonomiczne
  • Ekonomia
  • Pedagogika
  • Prawo
  • Socjologia
 • Varia
wyczyść filtry

Bulletin of Geography. Socio-economic Series December

Data dodania: 22-01-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Literatura Ludowa Literatura Ludowa

Data dodania: 19-01-2020
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Ruch Filozoficzny Vol 75 Nr 4 2019

Data dodania: 17-01-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Translational Research in Veterinary Science Vol 2 Nr 2 2019

Data dodania: 15-01-2020

Studia Iuridica Toruniensia Tom XXIV

Data dodania: 13-01-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Journal of Education, Health and Sport Vol 10 Nr 1 2020

Data dodania: 12-01-2020

Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych Vol 80 2019

Data dodania: 09-01-2020
Wydawca: Instytut Historii PAN

Studies in the History of Philosophy Vol 10 Nr 4 2019

Data dodania: 06-01-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Studia Źródłoznawcze. Commentationes Vol 57 2019

Data dodania: 04-01-2020
Wydawca: Instytut Historii PAN

Rocznik Lituanistyczny Vol 5 2019

Data dodania: 03-01-2020
Wydawca: Instytut Historii PAN

Ekonomia i Prawo. Economics and Law Vol 18 Nr 4 2019

Data dodania: 02-01-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dzieje Najnowsze Vol 51 Nr 3 2019

Data dodania: 02-01-2020
Wydawca: Instytut Historii PAN

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym Vol 51 Nr 4 2019

Data dodania: 30-12-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Odrodzenie i Reformacja w Polsce Vol 63 2019

Data dodania: 29-12-2019
Wydawca: Instytut Historii PAN

Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej Nr 6 2019

Data dodania: 28-12-2019
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Teologia i Człowiek Vol 48 Nr 4 2019

Data dodania: 28-12-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Roczniki Historyczne Vol 85 2019

Data dodania: 27-12-2019
Wydawca: Instytut Historii PAN

Kwartalnik Historyczny Vol 126 Nr 3 2019

Data dodania: 27-12-2019
Wydawca: Instytut Historii PAN

Biblica et Patristica Thoruniensia Księga Izajasza

Data dodania: 27-12-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały Nr 17 2019

Data dodania: 26-12-2019
Wydawca: Instytut Historii PAN

Rocznik Przekładoznawczy Vol 14 2019

Data dodania: 24-12-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Scientia et Fides FORTHCOMING

Data dodania: 23-12-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej Nr 11 2019

Data dodania: 23-12-2019
Wydawca: Instytut Historii PAN

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu Vol 7 Nr 3 2019

Data dodania: 17-12-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Rocznik Toruński Nr 46 2019

Data dodania: 15-12-2019

Cognitive Science – New Media – Education Vol 5 Nr 2 2018

Data dodania: 14-12-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN Vol 103 2019

Data dodania: 13-12-2019
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Studia Paedagogica Ignatiana Profilaktyka społeczna. Konteksty pedagogiczne i psychologiczne

Data dodania: 12-12-2019
Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie

Studia Pigoniana Studia Pigoniana

Data dodania: 09-12-2019

Folia Toruniensia Vol 19 2019

Data dodania: 09-12-2019
Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska
zobacz więcej

Co nowego na platformie czasopism

Dodano: 02-09-2019

„Ruch Filozoficzny” w bazie Scopus

„Ruch Filozoficzny”, założony w roku 1911 przez Kazimierza Twardowskiego, został właśnie przyjęty do bazy Scopus.
Dodano: 21-07-2019

Indeksowanie Logic and Logical Philosophy w bazie Scopus

Od 2011 roku Logic and Logical Philosophy jest indeksowany w bazie Scopus. W oparciu o wyniki tej bazy kwartalnik uzyskał następujące wskaźniki za rok 2018:
Dodano: 26-03-2019

Kolejne czasopisma z platformy apcz.umk.pl przyjęte do bazy Scopus

Informujemy, że kolejne trzy czasopisma Uniwersytetu Mikołaja Kopernika „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej”, „Theoria et Historia Scientiarum” i „Comparative Law Review”zostały ...