Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 6 (2014): No 1-2. Zygmunt Krasiński - edycje i interpretacje Nowe przekłady francuskich pism Zygmunta Krasińskiego – zuchwałość, potrzeba, konieczność? Abstrakt   PDF
Joanna Pietrzak-Thébault
 
Vol 2 (2012): Dziewiętnastowieczni edytorzy i wydawcy Nowe wydanie korespondencji Chopina. Rec.: Korespondencja Fryderyka Chopina, t. 1: 1816–1831, oprac. Z. Helman, Z. Skowron, H. Wróblewska-Straus, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009 Szczegóły   PDF
Szudzińska Dominika
 
Vol 1 (2011): Dziewiętnastowieczne edycje Nowe wydanie krytyczne „Poematów” Juliusza Słowackiego. Rec.: J. Słowacki, Poematy. Nowe wydanie krytyczne. Poematy z lat 1828–1839, t. 1 oraz Poematy z lat 1842–1849, t. 2, J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009 Szczegóły   PDF
Marta Ławrynkowicz
 
Vol 10, No 2 (2016): Edytorstwo w świecie elektronicznym Nowe wyzwania? Szczegóły   PDF
Milena M. Śliwińska
 
Vol 3 (2012): Autografy i edycje. Wokół tekstów Zygmunta Krasińskiego Nowy remanent liryków Zygmunta Krasińskiego Abstrakt   PDF
Maciej Szargot
 
Vol 15, No 1 (2019): Intymistyka a edytorstwo. Do XIX wieku O edycji Dziennika 1846–1853 Andrzeja Cinciały. Rec.: A. Cinciała, Dziennik 1846–1853, cz. 1–2, wyd. M. Bogus, Książnica Cieszyńska, Cieszyn 2015 Szczegóły   PDF
Barbara Szargot
 
Vol 17, No 1 (2020): Tekstografie. Edytorskie przestrzenie tekstu i obrazu O funkcji składniowej staropolskich imiesłowów czynnych – konsekwencje edytorskie interpretacji składniowej Abstrakt   PDF
Olga Ziółkowska
 
Vol 9, No 1 (2016): Witkacy: piekło edytora O idealizmie i realizmie Stanisława Ignacego Witkiewicza – krótka historia edytorskiego śledztwa Abstrakt   PDF
Magdalena Bizior-Dombrowska
 
Vol 14, No 2 (2018): Edytorstwo tekstów dawnych O nowej edycji Dzieł Zygmunta Krasińskiego Abstrakt   PDF
Mirosław Strzyżewski
 
Vol 8, No 2 (2015): Edytorstwo polskie na uchodźstwie i emigracji. Varia O problemach edycji "Arii z kurantem" Abstrakt   PDF
Kamila Ślizewska
 
Vol 10, No 2 (2016): Edytorstwo w świecie elektronicznym O redefinicji typografii oraz nowej metodologii tworzenia komunikatów typograficznych Abstrakt   PDF
Tomasz Bierkowski
 
Vol 14, No 2 (2018): Edytorstwo tekstów dawnych O serii wydawniczej Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej Szczegóły   PDF
Jakub Niedźwiedź
 
Vol 10, No 2 (2016): Edytorstwo w świecie elektronicznym O tekstologii i typografii słów kilka… Szczegóły   PDF
Magdalena Rajewska, Alicja Tułnowska
 
Vol 9, No 1 (2016): Witkacy: piekło edytora O wydawaniu książek z obrazami i rysunkami Witkacego Abstrakt   PDF
Dorota Niedziałkowska, Beata Zgodzińska
 
Vol 13, No 1 (2018): Problemy edycji literatury XIX i XX wieku O związkach między archiwami na przykładzie rękopisów Kornela Makuszyńskiego Abstrakt   PDF
Justyna Staroń
 
Vol 12, No 2 (2017): Filozofia przypisów Objaśnienia w Pismach dyskursywnych Zygmunta Krasińskiego Abstrakt   PDF
Bartłomiej Kuczkowski
 
Vol 11, No 1 (2017): Podróżopisarstwo a problemy edytorskie Od chłopa do narodu. O autografie Pana Balcera w Brazylii Abstrakt   PDF
Tadeusz Budrewicz
 
Vol 15, No 1 (2019): Intymistyka a edytorstwo. Do XIX wieku Od codziennych praktyk piśmiennych do teorii introspekcji. Nieznane dzienniki Juliana Ochorowicza Abstrakt   PDF
Agnieszka Więckiewicz
 
Vol 4 (2013): Dziewiętnastowieczny rynek wydawniczy Od wypożyczalni książek do księgarni wydawniczej. Firma Stanisława Andrzeja Krzyżanowskiego w Krakowie w latach 1870–1900 Abstrakt   PDF
Adam Ruta
 
Vol 4 (2013): Dziewiętnastowieczny rynek wydawniczy Odkrywanie Słowackiego Abstrakt   PDF
Agnieszka Markuszewska
 
Vol 17, No 1 (2020): Tekstografie. Edytorskie przestrzenie tekstu i obrazu Odnawianie znaczenia edytorstwa i filologii Abstrakt   PDF
Mirosław Strzyżewski
 
Vol 17, No 1 (2020): Tekstografie. Edytorskie przestrzenie tekstu i obrazu Okładki i obwoluty ze „Złotej Serii” FNP – próba analizy procesu kreacji graficznej Abstrakt   PDF
Dorota Ucherek
 
Vol 10, No 2 (2016): Edytorstwo w świecie elektronicznym Organizacja pracy zespołu redaktorów czasopisma elektronicznego „Biuletyn EBIB” Abstrakt   PDF
Bożena Bednarek-Michalska
 
Vol 15, No 1 (2019): Intymistyka a edytorstwo. Do XIX wieku Orzeszkowa prywatnie. Droga ku suwerenności na podstawie korespondencji z wydawcami Abstrakt   PDF
Ewa Skorupa
 
Vol 12, No 2 (2017): Filozofia przypisów Pan Tadeusz z przypisami Abstrakt   PDF
Teresa Winek
 
151 - 175 z 324 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


Partnerzy platformy czasopism