Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 4 (2013): Dziewiętnastowieczny rynek wydawniczy Michał Arct. Dylematy warszawskiego księgarza-wydawcy schyłku XIX wieku Abstrakt   PDF
Alicja Boruc
 
Vol 7 (2015): Edytorstwo a cenzura (XIX-XX wiek) Mickiewicz – romantyk odzyskiwany. Rec.: A. Mickiewicz, Prose artistique. Contes, essais, fragments / Proza artystyczna. Opowiadania, szkice, fragmenty, wstęp i opracowanie J. Pietrzak-Thébault, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013 Szczegóły   PDF
Bartłomiej Kuczkowski
 
Vol 13, No 1 (2018): Problemy edycji literatury XIX i XX wieku Mickiewiczowski rękopis „№ 38” raz jeszcze Abstrakt   PDF
Wojciech Kruszewski
 
Vol 2 (2012): Dziewiętnastowieczni edytorzy i wydawcy Miłosz listy pisze. Rec.: Miłosz listy pisze, red. J. Wolski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Rzeszów 2011 Szczegóły   PDF
Marcin Lutomierski
 
Vol 6 (2014): No 1-2. Zygmunt Krasiński - edycje i interpretacje Modernizacja interpunkcji w wersji pierwotnej Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego Abstrakt   PDF
Magdalena Bizior-Dombrowska
 
Vol 11, No 1 (2017): Podróżopisarstwo a problemy edytorskie Mściwy karzeł i Masław, książę mazowiecki Zygmunta Krasińskiego. Problematyka i tekst Abstrakt   PDF
Michał Sokulski
 
Vol 8, No 2 (2015): Edytorstwo polskie na uchodźstwie i emigracji. Varia Na ile edycja ma wymiar polityczny? Prace redakcyjno-edytorskie Mieczysława Grydzewskiego w latach 1945–1947 Abstrakt   PDF
Rafał Moczkodan
 
Vol 7 (2015): Edytorstwo a cenzura (XIX-XX wiek) Nie po myśli władzy. Rec.: Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych, pod red. D. Degen i M. Żyndy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012 Szczegóły   PDF
Agnieszka Kloc
 
Vol 13, No 1 (2018): Problemy edycji literatury XIX i XX wieku Nie tylko w czarnej sukience… Rec.: I. Jarosińska, Moda polska i romantyczna, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2017 Szczegóły   PDF
Anna Meiser
 
Vol 16, No 2 (2019): Intymistyka a edytorstwo. Wiek XX i współczesność Niezauważony dziennik duszy... Abstrakt   PDF
Beata Łukarska
 
Vol 14, No 2 (2018): Edytorstwo tekstów dawnych Nieznana korespondencja Adama Naruszewicza Abstrakt   PDF
Magdalena Bober-Jankowska
 
Vol 15, No 1 (2019): Intymistyka a edytorstwo. Do XIX wieku Nieznane archiwum rodzinne Mochnackich Abstrakt   PDF
Mirosław Strzyżewski
 
Vol 13, No 1 (2018): Problemy edycji literatury XIX i XX wieku Nieznane listy Zygmunta i Wincentego Krasińskich w zbiorach Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym (opracowanie edytorskie Grażyna Halkiewicz-Sojak i Michał Sokulski) Abstrakt   PDF
Grażyna Halkiewicz-Sojak, Michał Sokulski
 
Vol 14, No 2 (2018): Edytorstwo tekstów dawnych (Nie)znany list Franciszka Karpińskiego Abstrakt   PDF
Tomasz Chachulski
 
Vol 14, No 2 (2018): Edytorstwo tekstów dawnych Nieznany wiersz Sebastiana Fabiana Klonowica Abstrakt   PDF
Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska
 
Vol 5 (2013): Wokół typografii i idei pięknej książki Norwid wobec ilustracji i sztuki ilustratorskiej Abstrakt   PDF
Edyta Chlebowska
 
Vol 5 (2013): Wokół typografii i idei pięknej książki Norwidowy Album Orbis a idea „pięknej książki” Abstrakt   PDF
Piotr Chlebowski
 
Vol 12, No 2 (2017): Filozofia przypisów Nowa edycja Kronik tygodniowych Bolesława Prusa. Przykłady śledztw edytorskich Abstrakt   PDF
Ewa Skorupa
 
Vol 6 (2014): No 1-2. Zygmunt Krasiński - edycje i interpretacje Nowe przekłady francuskich pism Zygmunta Krasińskiego – zuchwałość, potrzeba, konieczność? Abstrakt   PDF
Joanna Pietrzak-Thébault
 
Vol 2 (2012): Dziewiętnastowieczni edytorzy i wydawcy Nowe wydanie korespondencji Chopina. Rec.: Korespondencja Fryderyka Chopina, t. 1: 1816–1831, oprac. Z. Helman, Z. Skowron, H. Wróblewska-Straus, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009 Szczegóły   PDF
Szudzińska Dominika
 
Vol 1 (2011): Dziewiętnastowieczne edycje Nowe wydanie krytyczne „Poematów” Juliusza Słowackiego. Rec.: J. Słowacki, Poematy. Nowe wydanie krytyczne. Poematy z lat 1828–1839, t. 1 oraz Poematy z lat 1842–1849, t. 2, J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009 Szczegóły   PDF
Marta Ławrynkowicz
 
Vol 10, No 2 (2016): Edytorstwo w świecie elektronicznym Nowe wyzwania? Szczegóły   PDF
Milena M. Śliwińska
 
Vol 3 (2012): Autografy i edycje. Wokół tekstów Zygmunta Krasińskiego Nowy remanent liryków Zygmunta Krasińskiego Abstrakt   PDF
Maciej Szargot
 
Vol 15, No 1 (2019): Intymistyka a edytorstwo. Do XIX wieku O edycji Dziennika 1846–1853 Andrzeja Cinciały. Rec.: A. Cinciała, Dziennik 1846–1853, cz. 1–2, wyd. M. Bogus, Książnica Cieszyńska, Cieszyn 2015 Szczegóły   PDF
Barbara Szargot
 
Vol 9, No 1 (2016): Witkacy: piekło edytora O idealizmie i realizmie Stanisława Ignacego Witkiewicza – krótka historia edytorskiego śledztwa Abstrakt   PDF
Magdalena Bizior-Dombrowska
 
126 - 150 z 299 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Partnerzy platformy czasopism