Vol 6 (2014)

Spis treści

Wstęp

Więcej pytań niż odpowiedzi
Mirosław Strzyżewski
PDF
5

Artykuły i rozprawy

Maciej Szargot
PDF
7-10
Olaf Krysowski
PDF
11-16
Katarzyna Kaczmarek
PDF
17-22
Jerzy Fiećko
PDF
23-28
Elżbieta Dąbrowicz
PDF
29-37
Magdalena Bizior-Dombrowska
PDF
39-44
Agnieszka Markuszewska
PDF
45-53
Joanna Pietrzak-Thébault
PDF
55-62
Mariusz Zawodniak
PDF
63-67
Milena M. Śliwińska
PDF
69-75

Źródła i dokumenty

Magnetyczność Zygmunta Krasińskiego (opracowanie tekstologiczne Bartłomiej Kuczkowski)
Bartłomiej Kuczkowski
PDF
77-88
Tekst dyskursywny czy literacki? Krasińskiego dwie relacje z audiencji u Napoleona III (opracowanie tekstologiczne Emilia Zaręba)
Emilia Zaręba
PDF
89-103
Listy Leopolda Méyeta do Bronisława Czarnika z lat 1893–1896 (opracowanie tekstologiczne Piotr Bordzoł)
Piotr Bordzoł
PDF
105-114
Wokół dramatu Karola Wojtyły Promieniowanie ojcostwa . Zagadnienia edytorskie (przygotowała Agnieszka Komorowska)
Agnieszka Komorowska
PDF
115-122

Przeglądy i sprawozdania

Korespondencja Magdaleny Samozwaniec. Rec.: M. Samozwaniec,Moich listów nie pal! Listy do rodziny i przyjaciół, wstęp, wybór i opracowanie R. Podraza, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2014
Bartłomiej Kuczkowski
PDF
123-125
Toruńskie rara i cimelia
Magdalena Kowalska
PDF
126-127


Partnerzy platformy czasopism